DIVIDEN

BHIT - PT. MNC Investama Tbk
Tahun Bonus Saham Dividen Tunai Jenis
2014 3,00 (IDR) Final
2013 3,00 (IDR) Final
2012 5,00 (IDR) Final
2011 3,00 (IDR) Final
2010 2,00 (IDR) Final
2007 5,00 (IDR) Final
2006 5,00 (IDR) Final
2004 5,00 (IDR) Final
2003 5,00 (IDR) Final
2002 5,00 (IDR) Final