BBNI - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Rp 8.250

+200 (+2,00%)

JAKARTA -PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) 将派发3.84万亿盾的现金股利(每股206.24盾)。该计划已在上周举行的公司年度股东大会获得批准。

公司昨日(2/24)公布的披露中,PT BNI Tbk(BBNI)企业秘书梅利亚纳表示,公司在2019年实现利润15.38万亿盾。

现金股利将于2020年3月24日发放。(LK/AR)