DIVIDEN

BCAP - PT. MNC Kapital Indonesia Tbk
Tahun Bonus Saham Dividen Tunai Jenis
2018 1 : 6 0 (IDR) Bonus
2014 5,00 (IDR) Final
2013 3,00 (IDR) Final
2012 15,00 (IDR) Final
2011 3,00 (IDR) Final
2010 2,00 (IDR) Final
2009 2,00 (IDR) Final
2004 12,00 (IDR) Final
2003 10,00 (IDR) Final
2002 10,00 (IDR) Final