DIVIDEN

BWPT - PT. Eagle High Plantations Tbk
Tahun Bonus Saham Dividen Tunai Jenis
2013 6,00 (IDR) Final
2012 12,00 (IDR) Final
2011 12,00 (IDR) Final
2010 9,00 (IDR) Final
2009 5,00 (IDR) Final