DIVIDEN

INDF - PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Tahun Bonus Saham Dividen Tunai Jenis
2018 65 (IDR) Interim
2018 171 (IDR) Final
2017 237 (IDR) Final
2016 235 (IDR) Final
2015 168 (IDR) Final