DIVIDEN

KLBF - PT. Kalbe Farma Tbk
Tahun Bonus Saham Dividen Tunai Jenis
2020 6,00 (IDR) Interim
2019 20,00 (IDR) Final
2018 26,00 (IDR) Final
2017 25,00 (IDR) Final
2016 22,00 (IDR) Final
2015 19,00 (IDR) Final
2014 19,00 (IDR) Final
2013 17,00 (IDR) Final
2012 19,00 (IDR) Final
2011 95,00 (IDR) Final