DIVIDEN

LMPI - PT. Langgeng Makmur Industri Tbk
Tahun Bonus Saham Dividen Tunai Jenis
1999 5 : 1 0 () Bonus
1996 10 : 6 50,00 (IDR) Final
1996 100 : 14 26,25 (IDR) Interim
1995 69,00 (IDR) Final
1994 69,00 (IDR) Final