DIVIDEN

SHID - PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk
Tahun Bonus Saham Dividen Tunai Jenis
2012 6,70 (IDR) Final
1997 12,00 (IDR) Final
1996 70,00 (IDR) Final
1995 60,00 (IDR) Final
1994 60,00 (IDR) Final
1993 60,00 (IDR) Final
1992 5 : 3 125,00 (IDR) Final
1991 125,00 (IDR) Final
1991 100,00 (IDR)