DIVIDEN

SIMP - PT. Salim Ivomas Pratama Tbk
Tahun Bonus Saham Dividen Tunai Jenis
2017 10,00 (IDR) Final
2016 10,00 (IDR) Final
2015 5,00 (IDR) Final
2014 16,00 (IDR) Final
2013 10,00 (IDR) Final
2012 22,00 (IDR) Final
2011 21,00 (IDR) Final