DIVIDEN

TOWR - PT. Sarana Menara Nusantara Tbk
Tahun Bonus Saham Dividen Tunai Jenis
2019 17,86 (IDR) Final
2019 6,00 (IDR) Interim
2018 17,52 (IDR) Final
2018 6,00 (IDR) Interim
2017 87,61 (IDR) Final
2017 30,00 (IDR) Interim
2016 68,60 (IDR) Final