DIVIDEN

UNIC - PT. Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Bonus Saham Dividen Tunai Jenis
2020 110,00 (IDR) Interim
2019 116,00 (IDR) Final
2018 90,00 (IDR) Final
2018 360,00 (IDR) Interim
2017 92,00 (IDR) Final
2016 732,00 (IDR) Final
2013 104,00 (IDR) Final
2012 38,40 (IDR) Final
2011 90,00 (IDR) Final
2009 48,00 (IDR) Final