DIVIDEND

TOWR - PT. Sarana Menara Nusantara Tbk
Year Bonus Shares Cash Dividend Type
2018 17,52 (IDR) Final
2018 6,00 (IDR) Interim
2017 87,61 (IDR) Final
2017 30,00 (IDR) Interim
2016 68,60 (IDR) Final