??? ?? ??? ????, Panorama Sentrawisata? 2?????? ????

14 October 2021 21:36

???? - (?) Panorama Sentrawisata (PANR)? (?) Panorama Aplikasi Nusantara?? ?? ??? ???? ????, ?? 2?????? ????.

"Panorama Aplikasi Nusantara? ??? ?? ??? ??? ????? ???? ? ? ???? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ??? ? ???? ??? ? ????," PANR ?? ?? AB ??? (Sadewa)? ??? ????.

? ???, Panorama Aplikasi Nusantara? PANR? ?? ??? (?) Panorama Ventura Indonesia? ?? ?????. PANR? Panorama Aplikasi? 80% ??? ???? Panorama Ventura? 20%? ????.

idnfinancials.com ???? ???, (?) Panorama Tirta Anugerah? 64.25% PANR? ????. ? ????, ?? 32.94%? ?? ?????? ??? ????? ?????? (Satrijanto Tirtawisata)? 2.81%? ????. (RBN)

© 2024 - IDN Financials - All Rights Reserved.