Jumlah saham tercatat

4.593.005.014 saham

Saham pendiri

3.784.655.014 saham

Penawaran umum

800.000.000 saham

ESA

8.350.000 saham

Harga penawaran umum perdana

Rp 148 saham

Nilai nominal saham

Rp 25 saham

Tanggal pencatatan saham

12 Februari 2024

Tanggal mulai perdagangan saham

12 Februari 2024

Papan Pencatatan Saham

Papan Pengembangan

Kode Perdagangan Saham LIVE

DH

LIVE - PT. Homeco Victoria Makmur Tbk

Rp 177

-7 (-3,80%)