Jumlah saham tercatat

2.850.400.000 saham

Saham pendiri

2.380.000.000 saham

Program Management Incentive Plan

42.840.000 saham

Penawaran umum 

427.560.000 saham

Harga penawaran umum perdana

Rp 2.100

Nilai nominal saham

Rp 100

Tanggal Pencatatan saham

5 Juli 2018

Tanggal mulai perdagangan saham

5 Juli 2018

Papan pencatatan

Papan Pengembangan
Kode perdagangan

MAPA

MAPA - PT. MAP Aktif Adiperkasa Tbk

Rp 820

+10 (+1,00%)